The Ritz-Carlton Residences Touches Down In Pompano Beach